NEN 3140 VOP

NEN 3140 VOP

Voldoet uw bedrijf aan de wetgeving omtrent elektrische veiligheid NEN3140?

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen de elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Deze norm is voor het veilig werken met of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties. Bijvoorbeeld installaties in woningen, flatgebouwen, fabrieken en infrastructuur tussen gebouwen. De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkomen van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook in de meeste gevallen aan de eisen die de ARBO-wetgeving stelt.

De norm NEN3140 waarborgt de veiligheid in de volgende stappen:

 1. Deskundigheid – bevoegdheid
 2. Werkprocedures
 3. Veiligheidshulpmiddelen
 4. Aanwijzingen

Bij de stap deskundigheid wordt bepaald dat slechts een beperkte groep, door de werkgever aangewezen personen verantwoordelijkheden draagt en/of mag werken aan elektrische installaties. Deze personen moeten hiervoor door (of namens) de werkgever bevoegd zijn verklaard. Dit bevoegd verklaren gaat met een schriftelijke verklaring die “aanwijzing” heet.

Medewerkers zijn pas installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon als de werknemer daar een schriftelijke aanwijzing voor heeft. Een medewerker kan dus geen Vakbekwaam Persoon worden door alleen maar een bepaalde opleiding te volgen.

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische werkzaamheden.

Voldoet uw bedrijf aan de wetgeving omtrent elektrische veiligheid NEN3140?

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen de elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Deze norm is voor het veilig werken met of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties. Bijvoorbeeld installaties in woningen, flatgebouwen, fabrieken en infrastructuur tussen gebouwen. De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkomen van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook in de meeste gevallen aan de eisen die de ARBO-wetgeving stelt.

De norm NEN3140 waarborgt de veiligheid in de volgende stappen:

 1. Deskundigheid – bevoegdheid
 2. Werkprocedures
 3. Veiligheidshulpmiddelen
 4. Aanwijzingen

Bij de stap deskundigheid wordt bepaald dat slechts een beperkte groep, door de werkgever aangewezen personen verantwoordelijkheden draagt en/of mag werken aan elektrische installaties. Deze personen moeten hiervoor door (of namens) de werkgever bevoegd zijn verklaard. Dit bevoegd verklaren gaat met een schriftelijke verklaring die “aanwijzing” heet.

Medewerkers zijn pas installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon als de werknemer daar een schriftelijke aanwijzing voor heeft. Een medewerker kan dus geen Vakbekwaam Persoon worden door alleen maar een bepaalde opleiding te volgen.

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische werkzaamheden.

Informatie cursus
Duur1 dag
Kosten€ 395,00 Excl. Btw
LocatieKelpen-Oler (Limburg)
ResultaatCertificaat

Aanmelden?
Wil je je aanmelden voor deze cursus? Stuur dan een e-mail naar info@to-zuid.nl en vermeld hierin je naam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer.

Nadat wij jouw e-mail hebben ontvangen, zullen we contact met je opnemen.

Wat houdt de cursus NEN 3140 VOP in?

Een Voldoende Onderricht Persoon hoeft niet elektrotechnisch geschoold te zijn en mag beperkte werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties verrichten.

De cursus NEN 3140 VOP bestaat uit theoretische en praktijkgerichte lesstof. De cursist leert ten eerste wat de regel- en wetgeving is en de nodige begrippen. Hij leert deze toepassen tijdens zijn werkzaamheden.

Inhoud Cursus NEN 3140 VOP (Voldoende onderricht persoon)

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Welke gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken;
 • Juridische achtergronden NEN 3140;
 • Ongevallen;
 • Veiligheidsnormen;
 • Aanwijzingen;
 • Werkmethoden;
 • Toezicht;
 • Spanningsloos werken;
 • Onder spanning werken;
 • Werken aan accu’s;
 • Meten;

Aan het eind van deze cursus is de deelnemer in staat veilige werkmethoden uit de Norm NEN 3140 te benoemen en toe te passen. Dit is een vereiste voor werknemers die werken met of in de buurt van een laagspanningsinstallatie.

Vereiste vooropleiding

Om de cursus NEN 3140 VOP te kunnen volgen heeft de cursist geen specifieke vooropleiding nodig. Dit komt doordat de uitgangspunten gebaseerd zijn op de algemene principes van volwasseneneducatie. De cursist dient wel zelfstandig te kunnen handelen.

Mogelijke functies met een NEN 3140 aanwijzing VOP

 • Alle -niet productie gerelateerde- afdelingen met toegang tot een elektrische bedrijfsruimte;
 • Schoonmaker van elektrische bedrijfsruimten;
 • Bewaker met toegang toch elektrische bedrijfsruimten.

Inhoud opleiding

 • 1 lesdag 08:00-15:00 uur
 • Aansluitend theorie-examen
 • Inclusief lesmateriaal
 • Inclusief warme dranken & heerlijke broodjeslunch

Technisch opleidingscentrum zuid beschikt over het NRTO keurmerk.

GRATIS ADVIES OVER DEZE CURSUS? VRAAG HET DE EXPERT

GRATIS ADVIES OVER DEZE CURSUS?
VRAAG HET DE EXPERT

AANMELDEN?

Wil je je aanmelden voor deze cursus? Meld je dan hier aan via onderstaand contact formulier en leer van een specialist.

Nadat we je aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met je op en ontvang je verdere informatie over de kosten en tijden.

  Wij leiden op voor

  In de technieksector is volop vraag naar nieuw personeel, mensen die van aanpakken houden en zichzelf graag blijven ontwikkelen. De techniek is een toekomst vaste sector vol uitdagend en relevant werk.

  Handige links

  Agenda cursus aanbod

  Maatwerk voor bedrijven