NEN 3140 VP

NEN 3140 VP

Voldoet uw bedrijf aan de wetgeving omtrent elektrische veiligheid NEN3140?

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen de elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Deze norm is voor het veilig werken met of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties. Bijvoorbeeld installaties in woningen, flatgebouwen, fabrieken en infrastructuur tussen gebouwen. De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkomen van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook in de meeste gevallen aan de eisen die de ARBO-wetgeving stelt.

De norm NEN3140 waarborgt de veiligheid in de volgende stappen:

 1. Deskundigheid – bevoegdheid
 2. Werkprocedures
 3. Veiligheidshulpmiddelen

Aanwijzingen

Bij de stap deskundigheid wordt bepaald dat slechts een beperkte groep, door de werkgever aangewezen personen verantwoordelijkheden draagt en/of mag werken aan elektrische installaties. Deze personen moeten hiervoor door (of namens) de werkgever bevoegd zijn verklaard. Dit bevoegd verklaren gaat met een schriftelijke verklaring die “aanwijzing” heet.

Medewerkers zijn pas installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon als de werknemer daar een schriftelijke aanwijzing voor heeft. Een medewerker kan dus geen Vakbekwaam Persoon worden door alleen maar een bepaalde opleiding te volgen.

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische werkzaamheden.

Voldoet uw bedrijf aan de wetgeving omtrent elektrische veiligheid NEN3140?

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen de elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Deze norm is voor het veilig werken met of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties. Bijvoorbeeld installaties in woningen, flatgebouwen, fabrieken en infrastructuur tussen gebouwen. De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkomen van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook in de meeste gevallen aan de eisen die de ARBO-wetgeving stelt.

De norm NEN3140 waarborgt de veiligheid in de volgende stappen:

 1. Deskundigheid – bevoegdheid
 2. Werkprocedures
 3. Veiligheidshulpmiddelen

Aanwijzingen

Bij de stap deskundigheid wordt bepaald dat slechts een beperkte groep, door de werkgever aangewezen personen verantwoordelijkheden draagt en/of mag werken aan elektrische installaties. Deze personen moeten hiervoor door (of namens) de werkgever bevoegd zijn verklaard. Dit bevoegd verklaren gaat met een schriftelijke verklaring die “aanwijzing” heet.

Medewerkers zijn pas installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon als de werknemer daar een schriftelijke aanwijzing voor heeft. Een medewerker kan dus geen Vakbekwaam Persoon worden door alleen maar een bepaalde opleiding te volgen.

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische werkzaamheden.

Informatie cursus
NiveauElektrotechnische vooropleiding MBO 2
Duur2 dagen
Kosten625,00 excl. btw
LocatieKelpen-Oler (Limburg)
ResultaatCertificaat, geldigheid 3 jaar

Aanmelden?
Wil je je aanmelden voor deze cursus? Stuur dan een e-mail naar info@to-zuid.nl en vermeld hierin je naam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer.

Nadat wij jouw e-mail hebben ontvangen, zullen we contact met je opnemen.

Wat mag en kun je als NEN 3140 VP?

Complexe werkzaamheden van de VP’er kunnen verschillen van het bijplaatsen van groepen in meterkasten tot het uitvoeren van onderhoud aan een machinepark en nog veel meer. De elektrotechnisch deskundige is in staat om elektrische risico’s te herkennen en de benodigde maatregelen te nemen. Daarnaast is het van belang dat de cursist na afloop van de cursus op de hoogte is van het gebruiken van de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoud cursus NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Welke gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken;
 • Juridische achtergronden NEN 3140;
 • Ongevallen;
 • Veiligheidsnormen;
 • Aanwijzingen;
 • Werkmethoden;
 • Toezicht;
 • Spanningsloos werken;
 • Onder spanning werken;
 • Werken aan accu’s;
 • Meten;
 • Bedienen;
 • Nauw geleidende ruimten;
 • Inspecteren;
 • Voorbeelden uit het eigen werkveld toepassen;
 • Een veilige spanningsloze werkplek creëren;
 • Risico’s beoordelen en maatregelen nemen;
 • Een veilige meting uitvoeren;
 • Cases over bovengenoemde onderwerpen als voorbereiding op het practicum;
 • Praktijkoefeningen zoals:
  • Af- en aankoppelen van motoren;
  • Werken aan groepen- en schakelkasten;
  • Spanningsloos maken en weer opnieuw inschakelen van installaties;
  • Meten en vervangen van zekeringen en mespatronen;
  • Verrichten van metingen.

Vereiste vooropleiding NEN3140 VP

De cursist dient elektrotechnische vooropleiding op niveau MBO 2 te hebben afgerond of door aantoonbare werkervaring datzelfde niveau bereikt hebben.

Mogelijke functies met een NEN 3140 aanwijzing VP/WV/IV

 • Machineoperator;
 • Productiemanager;
 • Hoofd technische dienst;
 • Onderhoudsmonteur;
 • Storingsmonteur;
 • Installateur.

Inhoud opleiding

 • 2 lesdagen (08:00-15:00);
 • Aansluitend theorie-examen;
 • Inclusief lesmateriaal;
 • Inclusief warme dranken & heerlijke broodjeslunch.

Technisch opleidingscentrum zuid beschikt over het NRTO keurmerk.

GRATIS ADVIES OVER DEZE CURSUS? VRAAG HET DE EXPERT

GRATIS ADVIES OVER DEZE CURSUS?
VRAAG HET DE EXPERT

AANMELDEN?

Wil je je aanmelden voor deze cursus? Meld je dan hier aan via onderstaand contact formulier en leer van een specialist.

Nadat we je aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met je op en ontvang je verdere informatie over de kosten en tijden.

  Wij leiden op voor

  In de technieksector is volop vraag naar nieuw personeel, mensen die van aanpakken houden en zichzelf graag blijven ontwikkelen. De techniek is een toekomst vaste sector vol uitdagend en relevant werk.

  Handige links

  Agenda cursus aanbod

  Maatwerk voor bedrijven