KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. De  drinkwaterbedrijven hebben het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het

Nieuwe opleiding bij TOzuid KIAD

Nieuwe opleiding bij TOzuid KIAD

Wat is KIAD,

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. De  drinkwaterbedrijven hebben het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het
drinkwaterdistributienet.

Doelen KIAD

 • Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet
 • Kennis en vaardigheden monteurs op niveau houden
 • Landelijke uniformering van kwaliteitseisen
 • Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor eenvoudig aantoonbaar ‘vakbekwaam personeel in de sleuf’ en borgt veiligheid en hygiënische aanleg.

Waarom KIAD

De drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland hebben KIAD geïnitieerd om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwater distributienet voor nu en de toekomst te blijven garanderen. Daarom dienen monteurs elke vier jaar opnieuw hun persoonscertificering te halen. Hierbij wordt getoetst of hun theoretische en praktische handelingsvaardigheden op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen die in de drinkwaterbranche gelden.

Opleiding KIAD

De opleiding KIAD betreft een 2 daagse opleiding, bestaande uit:
Dag 1: Hygiënisch Werken in de Waterdistributie

 • (Wordt afgesloten met een toets, CKB erkend)
 • Veilig Werken aan Asbestcementleidingen
 • (Wordt afgesloten met een toets)

Dag 2: KIAD Theorie en praktijk, ter voorbereiding op het KIAD examen.
De kandidaat die met goed gevolg de cursusdagen doorlopen heeft krijgt dan van TOZ 2 certificaten, n.l. het certificaat Hygiënisch werken en het certificaat veilig werken aan AC leidingen en is hij voorbereid voor de examens van Stichting Wateropleidingen om het KIAD certificaat te halen, zowel theoretisch als praktisch. KIAD examens, zowel theorie als praktijk vinden op locatie van TOZ
plaats.

De opleiding KIAD wordt als bovenstaand pakket aangeboden, echter maatwerk is eveneens mogelijk!! Zo is het mogelijk om in overleg alleen KIAD, of Veilig werken aan Asbestcementleidingen of Hygiënisch werken in de Waterdistributie af te nemen.

Voor de mogelijkheden bel of mail ons gerust!

Wat is KIAD,

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. De  drinkwaterbedrijven hebben het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het
drinkwaterdistributienet.

Doelen KIAD

 • Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet
 • Kennis en vaardigheden monteurs op niveau houden
 • Landelijke uniformering van kwaliteitseisen
 • Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor eenvoudig aantoonbaar ‘vakbekwaam personeel in de sleuf’ en borgt veiligheid en hygiënische aanleg.

Waarom KIAD

De drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland hebben KIAD geïnitieerd om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwater distributienet voor nu en de toekomst te blijven garanderen. Daarom dienen monteurs elke vier jaar opnieuw hun persoonscertificering te halen. Hierbij wordt getoetst of hun theoretische en praktische handelingsvaardigheden op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen die in de drinkwaterbranche gelden.

Opleiding KIAD

De opleiding KIAD betreft een 2 daagse opleiding, bestaande uit:
Dag 1: Hygiënisch Werken in de Waterdistributie

 • (Wordt afgesloten met een toets, CKB erkend)
 • Veilig Werken aan Asbestcementleidingen
 • (Wordt afgesloten met een toets)

Dag 2: KIAD Theorie en praktijk, ter voorbereiding op het KIAD examen.
De kandidaat die met goed gevolg de cursusdagen doorlopen heeft krijgt dan van TOZ 2 certificaten, n.l. het certificaat Hygiënisch werken en het certificaat veilig werken aan AC leidingen en is hij voorbereid voor de examens van Stichting Wateropleidingen om het KIAD certificaat te halen, zowel theoretisch als praktisch. KIAD examens, zowel theorie als praktijk vinden op locatie van TOZ
plaats.

De opleiding KIAD wordt als bovenstaand pakket aangeboden, echter maatwerk is eveneens mogelijk!! Zo is het mogelijk om in overleg alleen KIAD, of Veilig werken aan Asbestcementleidingen of Hygiënisch werken in de Waterdistributie af te nemen.

Voor de mogelijkheden bel of mail ons gerust!

Handige links

Agenda cursus aanbod

Maatwerk voor bedrijven